عاشقانه های ارشیا و آسنا

کردار نیک 24: کنترل آینده خود

کردار نیک بیست و چهارم:   از آنجایی که می توانیم آینده را کنترل کنیم نباید آن را پیش بینی نماییم درست همانطوری که هوای درون خانه را پیش بینی نمی کنیم زیرا آن را کنترل می کنیم. تا آنجایی که می توانیم به تغییراتی که نه بر آنها کنترل داریم نه انتظارشان را داریم مثل راندن اتومبیل واکنش فوری و مؤثر نشان دهیم، به پیش بینی آنها نیازمند نیستیم. هر چه بیشتر بتوانیم خود را با چیزی که کنترلی بر آن نداریم سازگار کنیم، نیازمان به کنترل آن کمتر می شود. راسل ایکاف  ...
31 خرداد 1392

کردار نیک 22: دو درس ارزیابی ما از دیگران

کردارنیک بیست و دوم: ارزیابی و پژوهش ما بر کار دیگران دو درس در پی دارد: نخست اینکه با دانش او آشنا        می شویم و دوم آنکه ما راههای تازه و درست را به او هدیه خواهیم نمود.                    اُرد بزرک ...
19 ارديبهشت 1392

کردار نیک 19: آدمیزاد و چشم به راهی

کردار نیک نوزدهم: آدمیزاد هر چه انسان تر می شود چشم به راه تر می شود این یک حقیقت زیبایی است که همواره می درخشد.                                                                                        &n...
25 فروردين 1392

کردار نیک 18: آدمی و خوشبختی دیگران

کردار نیک هجدهم: آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی مؤفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند.                                                                              &...
18 فروردين 1392